hero

Kvalifikacijos tobulinimo programa fizinio ugdymo mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Kvalifikacijos tobulinimo programa fizinio ugdymo mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Klaipėdos universitetas
2023-11-13
S. Nėries g. 5, 22945, Klaipėda
Programos tikslas - plėtoti fizinio ugdymo mokytojų kompetencijas, būtinas darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Mokymų metu programos dalyviams bus siekiama: 1) suteikti tvirtus fizinio ugdymo mokslo pagrindus; 2) padėti atnaujinti praktines ir teorines fizinio ugdymo žinias, supratimus, gebėjimus, reikalingus ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus; 3) siekti savarankiško mokymosi, kritinio mąstymo susipažįstant su naujomis fizinio ugdymo teorijos žiniomis ir praktiniais metodais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vilija.trumpickiene@ku.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 846398586
Renginio vieta