hero

Vaizduojamosios ir taikomosios dailės technikų taikymas ir erdvinių raiškos priemonių naudojimas ugdymo procese

Vaizduojamosios ir taikomosios dailės technikų taikymas ir erdvinių raiškos priemonių naudojimas ugdymo procese

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-10
Vilniaus g. 69, Širvintos
Nuo 2023-2024 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose pradėtos diegti atnaujintos bendrosios programos. Atnaujintoje dailės bendrojoje programoje kalbama apie tai, kad dailė, kaip dalykas, apima įvairias mus supančio pasaulio, žmonių gyvenimo sritis: kūrybos, estetinio pasigėrėjimo ir pramogos, komunikacinę ir reprezentacinę, emocinės savireguliacijos ir socialinės integracijos, kultūros tęstinumo ir inovatyvumo funkcijas. Dailės raiška ir pažinimas ne didaktinėmis, o meninėmis priemonėmis augina pakantumą, empatiją, toleranciją kitam požiūriui, stiprina asmens tapatumą, moralinę, tautinę ir pilietinę brandą, subtiliai plečia kultūrinį akiratį. Mokytojui labai svarbu rasti tinkamą dailės raiškos ir meno reiškinių suvokimo, technikų panaudojimo dermę. Pagrindinis dailės raiškos siekis yra teigiami išgyvenimai - atradimų ir naujos patirties džiaugsmas kūrybos procese. Programa yra skirta dailės mokytojams ir visiems besidomintiems dailės technikų taikymo ir erdvinių raiškos priemonių naudojimo ypatumais. Programos tikslas – plėtoti kūrybiškumo kompetenciją, įvairių vaizduojamosios ir taikomosios dailės technikų naudojimo kūrybiniame procese gebėjimus ir įgūdžius. Išbandyti naujas dailės technikas, tenkinti individualios kūrybos poreikius, ieškoti saviraiškos ir tobulėjimo galimybių pasitelkiant meninę raišką kaip tobulėjimo ir relaksacijos priemonę. Programa padės įvaldyti naujų arba retai naudojamų mokyklose, dailės raiškos technikų taikymo gebėjimus. Programą sudaro keturi moduliai, kurių metu bus išbandytas akvarelės liejimas, vilnos vėlimas, angobavimas, knygrišyba japonišku įrišimo būdu. Seminarai - praktikumai suteiks galimybę mokytojams įgyti naujų metodinių ir praktinių žinių. Įgytos profesinės kompetencijos bus pritaikomos tiesioginiame darbe su mokiniais. Tai leis plėtoti mokytojų gebėjimą kūrybiškai, įdomiai organizuoti dailės, technologijų pamokas. Programa skirta dailės mokytojams, pradinio ugdymo pedagogams. Programos trukmė – 40 val. (5 val. - teorinė dalis, 32 val. - praktinė dalis, 3 val. - savarankiškas darbas).
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Širvintų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas b.trotiene@spt.moletai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 867986612
Renginio vieta