hero

Katalikų teologija ugdymo procese

Katalikų teologija ugdymo procese

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-11-03
Birutės g. 46, Trakai
Kvalifikacinio kurso metu dalyviai įgis žinias apie žmogaus prigimtį, visuomenės bend-ruomeniškumo pagrindus, filosofinis mąstymas sudarys galimybę kūrybiškai save išreikšti įvairiose srityse, ypač dirbant mokykloje. Dalyviai pažins krikščionišką tikėjimą, perduodamą per Šventąjį Raštą ir Katalikų Bažnyčios Tradiciją bei visuotinių susirinkimų ir popiežių mokymą, analizuos teo-logijos, filosofijos, istorijos ir modernių mokslų tarpusavio ryšį, interpretuos tikėjimo ir vertybių įtaką individams ir bendruomenei šiuolaikinėje pliuralistinėje visuomenėje. Seminaro medžiagoje prista-tomi krikščioniškosios žmogaus sampratos matmenys bei principai, išryškinant svarbiausias žmogaus dieviškąsias charakteristikas, parodant skirtingą pastarųjų interpretavimą naujose postmodernaus pasaulio antropologinėse srovėse. Pateikiama kristologinė žmogaus sampratos perspektyva ir pri-valumai Šventojo Rašto ir Bažnyčios mokymo perspektyvoje, krikščioniškosios moralės pagrindai, principai ir vertybės. Programa skirta katalikų tikybos mokytojams, dirbantiems su 1-12 klasių mokiniais. Programos įgyvendinimo tvarka: 1 dienos (6-8 akad. val.); 2 dienų (12-16 akad. val.); 3 konsultacijos, namų darbai, savarankiškas arba projektinis darbas (nuo 2 iki 6 akad. val.) Bendra mokymų trukmė – 40 akad. val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta