hero

Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai dvasinio ugdymo kontekste.

Psichologiniai pedagoginio darbo aspektai dvasinio ugdymo kontekste.

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-11-03
Birutės g. 46, Trakai
Mokytojo vaidmuo jaunų žmonių gyvenime labai svarbus, nes mokytojas ne tik suteikia žinių, bet ir daro įtaką mokinio asmenybės bei vertybių formavimuisi, talentų ir gebėjimų atskleidimui, bendra-vimui su aplinkiniais ir pan. Mokytojo vaidmenį, reikalavimus jo asmenybei savo studijose analizavo humanistinės psichologijos atstovai A. Maslow ir C. Rogers. Humanistinė pedagogika kritiškai ver-tina tradicinį, klasikinį ugdymą, ji skelbia, jog ugdymas turėtų būti grindžiamas mokytojo ir mokinių bendradarbiavimu bei pagarba vienas kitam. Mokytojas turėtų atsižvelgti į mokinių poreikius ir inte-resus, nes mokinys prasmingai mokosi tik tada, kai suvokia, jog dalykinė medžiaga yra susijusi su jo asmeniniais tikslais. Todėl norint, jog mokinys stengtųsi, norėtų tobulėti, daugiau sužinoti bei kuo geriau viską atlikti, mokytojas organizuodamas pamokas turėtų siekti, kad pamoka ugdytiniui būtų reikšmingas įvykis, kuris nesukeltų baimės suklysti. Taip pat mokytojas turėtų būti nuoširdus pagal-bininkas ir rėmėjas, kuris sugebėtų įsijausti į mokinio situaciją bei gerbtų vaiką kaip asmenybę. Taigi, humanistai įsitikinę, jog mokiniui turi būti sudarytos galimybės užsiimti tuo, kas jam įdomiausia ir geriausiai sekasi, nes tik tuomet jis galės nevaržomai tobulėti. Pedagogai turėtų padėti ugdytiniui pasirinkti, kokių žinių ar įgūdžių reikia įgyti, tarsi sudarydami su kiekvienu mokiniu vis kitą moky-mosi sutartį. Akivaizdu, jog mokiniui atsiranda didesnė motyvacija tuomet, kai gali pats pasirinkti, kai mokymosi procese yra atsižvelgiama į jo asmenybę, nes daug lengviau mokytis to, kas pačiam atrodo įdomu ir naudinga. 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa skirta dorinio ugdymo mokytojams, parapijų bend-ruomenių atstovams ir katechetams dirbantiems su vaikais bei jaunimu.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta