hero

Įtraukiojo ugdymo aktualijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Įtraukiojo ugdymo aktualijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Palangos švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-09
Jūratės g. 11, Palanga
Įtraukties kontekste kyla daug iššūkių, kaip priimti „kitokius“ vaikus, kaip atpažinti ir atliepti jų poreikius ir galimybes. Mokiniai yra labai skirtingi. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai, susidūrę su probleminiu vaikų elgesiu, dažnai pristinga efektyvių metodų iškilusioms problemoms spręsti, neturi pakankamai žinių apie specialiuosius ugdymosi poreikius, elgesio ir emocijų sutrikimus, socialinių įgūdžių ugdymo ypatumus skirtingais vaiko amžiaus tarpsniais. Sprendžiant vaikų elgesio problemas dažnai orientuojamasi į problemos pasekmes, bet ne į priežastis. Pirmieji pagalbininkai, galintys mokytojui padėti geriau suprasti vaiko elgesio ištakas, yra tėvai. Nepavykus įtraukti į pagalbos teikimo vaikui procesą tėvus, mokytojai neretai jaučiasi vieniši ir bejėgiai. Temos apie bendravimo ypatumus, mokytojo galias ir galimybes, dalijimąsi atsakomybe, paveikumo ir pastangų ribas, bausmės ir pasekmės principą bei kitus motyvacinius skatinimo ir drausminimo instrumentus – paprastais terminais, su gyvenimiškais pavyzdžiais bus nagrinėjamos šioje programoje. Ši programa ikimokyklinio ugdymo mokytojams padės geriau suprasti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties, bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais galimybes bei stiprins suaugusiųjų gebėjimus atpažinti specialiuosius ugdymosi poreikius, analizuoti vaikų elgesio, emocinių sunkumų priežastis ir taikyti korekcijos priemones. Išsiaiškinsime, kaip reikia individualizuoti, diferencijuoti, suasmeninti ugdymo procesą. Mokymo programa yra praktinė.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Palangos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.urbanaviciute@palangosspt.lt
Renginio vieta