hero

Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas modernioje švietimo organizacijoje

Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas modernioje švietimo organizacijoje

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-11-08
Birutės g. 46, Trakai
Šiandien švietimo profesionalams svarbu gebėti reaguoti į laikmečio iššūkį – kurti modernią švietimo įstaigą, kurioje skatinamas asmeninis meistriškumas (pedagogo ir ugdytinio, vadovo ir tėvų), kuriama bendra vizija, tyrinėjama ir reflektuojama, mokomasi kartu ir vieni iš kitų, sistemiškai mąstoma. Švietimo žmogui reikia išmokti dirbti prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekiančioje švietimo įstaigoje. Seminare dėmesys sutelkiamas į motyvuojantį bendravimą ir bendradarbiavimą, nusiteikimą būti pasirengusiam priimti kasdienius pokyčius ir valdyti save įvairiose emociškai sudėtingose situacijose, išlaikyti vidinę pusiausvyrą, auginti savivertę, profesionaliai atliktų savo darbą, puoselėti organizacijos vertybes ir kurti efektyvią komunikaciją švietimo organizacijoje ir už jos ribų. Švietimo sistema ypatingai jautri išorės pokyčiams, darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių stokai. Atsižvelgiant į statistiką, dauguma šio sektoriaus darbuotojų yra moterys. Iš viešai prieinamų ES ir Kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas modernioje švietimo organizacijoje“ orientuota būtent į švietimo sektoriuje vadovaujantį darbą dirbančias moteris, jų skatinimą mokytis visą gyvenimą, įvairių žinių bei įgūdžių joms suteikimą, verslumo, lyderystės ir kompetencijų skatinimą bei įgijimą. Šis unikalus kursas padės ambicingiems, norintiems augti asmenims išsinešti platesnį suvokimą apie šiandienos ir ateities lyderystę bei pasaulines tendencijas, pasisemti aukščiausio lygio profesionalų atrinktų žinių, kaip vadovauti organizacijai pasaulyje, kuris tampa vis kompleksiškesnis ir mažiau prognozuojamas, gauti įžvalgų ir naujų idėjų, kaip kurti ryšį su komanda, kai darbuotojai motyvaciją bei laimę randa kitur nei iki šiol, atrasti naujų galimybių, kaip veikti komandoje, kai darbo aplinka iš esmės pasikeitė, išsiugdyti naujam pasauliui reikiamas savybes. Programos metu dalyviai įgis žinių ne tik apie strategijas ir technikas, kaip veikti ir vadovauti neapibrėžties sąlygomis, bet ir įrankius, kaip sustiprinti save iš vidaus, ieškoti kūrybiškų sprendimų ir nuolatos atsinaujinti, kad savo pavyzdžiu įkvėptum ir aplink esančius žmones. Programą sudaro 4 moduliai po 10 akad. val. Kiekvienas jų yra netik teorinis, bet ir praktinis, kurio metu pristatomi nauji instrumentai yra išbandomi, reflektuojama. Tikėtina, kad būtent lyderystės įgūdžius ir kompetencijas sustiprinę darbuotojai atras kūrybiškų būdų, kaip ir kokiomis inovatyviomis priemonėmis pastiprinti visos organizacijos darbą, kad jis viršytų tiek vidinius tiek išorinius lūkesčius bei išsaugotų sveiką emocinę svaikatą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta