hero

Priešmokyklinukų klubas

Priešmokyklinukų klubas

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
2023-11-16
Šaltinių g. 26, Alytus
Vykstant Bendrųjų ugdymo programų turinio pokyčiams, ypač svarbu susitelkti praktikams, nuolat įgyvendinantiems ir dirbantiems su programomis mokytojams, dalintis patirtimi, nagrinėti ir suprasti Bendrųjų programų pokyčius, turinį. Toks mokytojų susitelkimas turės įtakos siekiant užtikrinti aukštesnę vaikų ugdymo kokybę ir pedagogų praktinį pasiruošimą. Ši programa padės stiprinti kryptingą vaikų vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas ir mokymosi turinį sieti su gyvenimo aktualijomis, priešmokyklinio ugdymo pedagogams dalijantis savo turima patirtimi jau dirbant su atnaujinta Bendrąja PU programa. Mokytojai įgis patirties bendradarbiavimo su tėvais, įtraukiojo ugdymo, vertinimo ir vaikų įsivertinimo srityse. Numatoma, kad kvalifikacijos tobulinimo programoje dalyvaus tikslinė grupė – Alytaus miesto ugdymo įstaigų jau esami ir besirengiantys tapti priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Alytaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.cerneviciene@amppt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37065801225
Renginio vieta