hero

Atnaujintas ugdymo turinys: pamokų struktūra, kompetencijos, pasiekimai, (įsi)vertinimas

Atnaujintas ugdymo turinys: pamokų struktūra, kompetencijos, pasiekimai, (įsi)vertinimas

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-01
Didžioji g. 62, Kėdainiai
Atsižvelgiant į LR ŠMM ir NŠA iniciatyvas bei privalomas rekomendacijas, nuo 2023-2024 mokslo metų Lietuvos mokyklose pradėtas diegti atnaujintų ugdymo programų modelis. Sėkmingam atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimui yra būtinas tiek profesionalus teorinis pasirengimas, tiek taikomų praktinių edukacinių veiklų tinkamas į(si)vertinimas, selektyvumas, aktualumas. Programa „Atnaujintas ugdymo turinys: pamokų struktūra, kompetencijos, pasiekimai, (įsi)vertinimas“ yra skirta pagrindinių pokyčių atnaujintame ugdymo turinyje susipažinimui, akcentavimui bei apibendrinimui. Moduliai: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste Pamoka pagal atnaujinto ugdymo turinio programas Pamoka nuo uždavinio iki mokinių pasiekimų vertinimo Pamokos vadyba, atsižvelgiant į planuojamas ugdyti kompetencijas. Skaitmeninio turinio ir aplinkų panaudojimas ugdymo procese Universalaus dizaino kūrimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį mokyklose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas bilvinas@gmail.com
Renginio vieta