hero

Dorinis ugdymas kitaip

Dorinis ugdymas kitaip

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-11-23
Vytauto pr. 44, Kaunas
Dorinis ugdymas dažnai klaidingai laikomas tik taisyklių ir nuostatų visuma, o mokyklose dėstomas nepatraukliai ir nuobodžiai. „Dorinio ugdymo kitaip“ programoje didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikiškos ir praktiškos dorinio ugdymo prasmės bei pozityvaus požiūrio į dorinį ugdymą formavimui. Pateikiamos teorinės ir praktinės žaidybinės, grupinio darbo ir individualios, savianalizės ir tiriamosios bei kūrybinės užduotys, leidžiančios geriau suprasti dorinio ugdymo svarbą šiandienoje, įsivardinti dorybes, jas susisteminti, analizuoti bei patraukliai perteikti jaunajai kartai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ernesta.strainyte@kaunosic.lt
Renginio vieta