hero

Aukštos kokybės ugdymo(si) patirtis ankstyvojoje vaikystėje – kiekvieno vaiko teisė ir valstybės pareiga

Aukštos kokybės ugdymo(si) patirtis ankstyvojoje vaikystėje – kiekvieno vaiko teisė ir valstybės pareiga

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-11-20
Vytauto pr. 44, Kaunas
Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra (angl. Early childhood education and care (ECEC)) kaip ankstyvojo ugdymo tarpsnis prieš pradinį ugdymą vis dažniau pripažįstamas kaip galimybė sukurti tvirtą raidos ir mokymosi visą gyvenimą pagrindą (European Commission, 2014; Europos Komisija / EACEA / Eurydice, 2019). Tarpinstitucinėje deklaracijoje dėl Europos socialinių teisių ramsčio (European Parliament, Council of the European Union, European Commission, 2017) pabrėžiama kiekvieno vaiko teisė į kokybišką ir prieinamą ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. Siekdama sukurti bendrą supratimą ką tai reiškia, 2019 m. gegužės mėn. Europos Sąjungos Taryba priėmė Rekomendaciją dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų (Council of the European Union, 2019), įtvirtinančią visuotinį sutarimą dėl kokybės aspektų: prieinamumas, darbuotojai, ugdymo programa, stebėsena ir vertinimas, valdymas ir finansavimas. 2021 metais Lietuvoje buvo parengtos ir išbandytos IPU mokyklų įsivertinimo bei išorinio vertinimo metodikos ir išorinio vertinimo gairės. Šių dokumentų pagrindą sudaro tas pats kokybės vertinimo modelis. Kvalifikacijos tobulinimo programa padės Lietuvos švietimo įstaigoms įsisavinti šį naują kokybės vertinimo instrumentą, pasirengti tiek mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui tiek ir išoriniam vertinimui. Programą sudaro 3 moduliai: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas – įstaigos veiklos kokybės siekio kultūros formavimosi pradžia“ ( 18 val.), „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo ypatumai“ (16 val.), „Kaip įstaigos bendruomenei pasiruošti išoriniam vertinimui, išorinio vertinimo pridėtinė vertė mokyklai“ ( 6 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ernesta.strainyte@kaunosic.lt
Renginio vieta