hero

Pažangi lyderystė ir pedagoginės inovacijos darželyje

Pažangi lyderystė ir pedagoginės inovacijos darželyje

Kretingos rajono švietimo centras
2023-11-24
F. Janušio g. 20, Kretinga
Kokybiškas mokymas ir kokybiška lyderystė – svarbiausi veiksniai, lemiantys geresnius ugdymo(si) rezultatus, stiprinant ir plėtojant vadovų, mokytojų profesinius gebėjimus. Mokytojai dažnai susikoncentruoja į rezultatus, vaikų pasiekimus, tačiau ne mažiau svarbus pats procesas su individualia kūrybine vaiko raiška, įgyta patirtimi. Programoje dėmesys skiriamas praktiniams mokymams, diegiant kūrybines inovacijas, atrandant tinkamiausius ugdymo kokybės tobulinimo būdus bei dalinantis su kolegomis gerąja praktika. Bus tobulinamos vadovų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos: vadovavimo, komunikavimo, lyderystės, planavimo, darbo organizavimo, užduočių paskirstymo, sprendimų paieškos, emocinės ir socialinės kompetencijos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta