hero

Kolektyvo bendruomeniškumo didinimas, stiprinant socialines, emocines kompetencijas

Kolektyvo bendruomeniškumo didinimas, stiprinant socialines, emocines kompetencijas

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-30
Nepriklausomybės g. 1, Šilalė
Sėkminga organizacija šiandien apibrėžiama ne tik dėl gerų ugdymo rezultatų. Norint veikti sėkmingai, visi įstaigos darbuotojai turėtų būti maksimaliai įsitraukę į organizacijos veiklą, siekiant bendrų tikslų. Tada komanda, tampa varikliu, leidžiančiu organizacijai judėti siekiamų tikslų link. Bendradarbiavimo svarba itin aktuali mokyklos kontekste, kuris tampa esmine ir veiksmingiausia prielaida, gerinant atskirų ugdymo institucijos individų ar jų grupių tarpusavio sąveiką. Siekiant sėkmingo ir efektyvaus švietimo organizacijos tikslų įgyvendinimo būtinas ne tik visų bendruomenės narių aktyvus dalyvavimas, tačiau ir teigiamas jų požiūris į tarpusavio bendradarbiavimą. Pozityvus požiūris tiesiogiai lemia veiklos pobūdį ir santykių kokybę. Bendruomenės narių pagarba vienas kitam, nuoširdumas ir atvirumas yra pirmoji sąlyga, kuriant bendradarbiaujančios ir sėkmingos mokyklos įvaizdį. Šia programa siekiame stiprinti mokyklos bendruomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir streso valdymo įgūdžius. Programa skirta pedagogams ir švietimo įstaigos vadovams, siekiantiems sustiprinti komandinį darbą, pagerinti atmosferą darbe, sustiprinti pedagogų motyvaciją dalintis gerąja patirtimi bei auginti pozityvią komunikaciją tarp kolegų ir mokinių. 40 akad. val. programa sudaryta iš penkių modulių, iš jų teorinės ir praktinės paskirties 28 val. ir 12 val. skirtų savarankiškam darbui Dalyvis baigęs kvalifikacijos tobulinimo programą įgys kolegialaus mokymosi kompetenciją.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šilalės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas metodinis@silsviet.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061931421
Renginio vieta