hero

Atnaujintas ugdymo turinys ir kompetencijomis grįstas ugdymas

Atnaujintas ugdymo turinys ir kompetencijomis grįstas ugdymas

Kauno rajono švietimo centras
2023-11-20
A. Baranausko g., Kaunas
Pagrindinis atnaujintų Bendrųjų programų akcentas – kompetencijų ugdymas, kuris įgyvendinamas per visų dalykų pamokas. Mokymų metu bus aptarimai visi Bendrųjų programų pokyčiai, kompetencijų ugdymu grįstos pamokos organizavimas: nuo pamokos uždavinio iki sėkmės kriterijų kūrimo. Programos dalyviai, atlikę praktines užduotis bei susieję jas su teorinėmis žiniomis, pagilins pokyčių mokykloje valdymo, pasirengimo diegti UTA, planavimo, valdymo bei stebėsenos srityse, pagilins kompetencijas atnaujinamo ugdymo turinio, kompetencijomis grįstos pamokos ir ugdymo organizavimo
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas virginija.stipiniene@centras.krs.lt
Renginio vieta