hero

STEAM – pažinimas ir pritaikymas

STEAM – pažinimas ir pritaikymas

Kretingos rajono švietimo centras
2023-12-08
Kniaudiškių g. 40, Panevėžys
STEAM ugdymas yra svarbus ir naudingas, kai jis sistemingas ir pritaikytas konkrečiai mokyklai pagal jos kryptį, žmogiškuosius ir materialinius resursus. Mokykloje būtinas strateginis požiūris ir kryptingos veiklos bendruosiuose mokymo dalykuose, būtinas visos bendruomenės įsitraukimas ir bendras sąvokų supratimas, administracijos pasirengimas pagerinti priemonių, technologijų bazę, investuoti į mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, kad STEAM ugdymas pamokose būtų efektyvus ir kūrybiškas. Vienas iš svarbių STEAM ugdymo elementų yra technologijų taikymas bei abipusė mokinio ir mokytojo komunikacija. Siekiama, kad kiekvienam mokiniui būtų prieinamas ir užtikrinamas STEAM dalykų mokymas, praktinės veiklos mokyklų laboratorijose, regioniniuose ir metodiniuose STEAM centruose ar kitose pritaikytose erdvėse. STEAM vertinga pamoka yra naujas tarpdisciplininės, integruotos pamokos analogas. Šios ugdymo krypties tikslas – taikyti integruotą požiūrį spręsti šiuolaikinio gyvenimo problemas naudojant technologijas. Programa padės mokytojams giliau susipažinti su STEAM ugdymu. Mokytojams lankantis STEAM centruose, laboratorijose bus pristatomos metodikos, priemonės, medžiagos, kurių pagalba vykdomas tyrinėjimais grįstas STEAM ugdymas, matematiškai apdorojami duomenys ir įvertinami rezultatai. Mokytojai išbandys keletą veiklų, dalyvaus edukacijose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta