hero

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo aspektai

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo aspektai

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2023-11-23
P. Širvio g. 1, Rokiškis
Programą sudaro šie moduliai: Grįžtamojo ryšio ir mokinio individualios pažangos matavimo praktiniai pavyzdžiai; Kaip matuoti individualią mokinio pažangą Kompetencijomis grįstas ugdymas
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.valskiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta