hero

Bendrųjų kompetencijų ugdymas dirbant pagal UTA programas

Bendrųjų kompetencijų ugdymas dirbant pagal UTA programas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2023-11-30
P. Širvio g. 1, Rokiškis
Programą sudaro šie moduliai: Kaip greičiau ir kūrybiškiau pasiruošti pamokoms panaudojant DI ir organizuojant mediaciją; Tinkamų ugdymo/si metodų pasirinkimas ugdant mokinių kompetencijas; Įtraukusis ugdymas: kaip padėti mokytojams pasirengti užduotis pagal mokinių gebėjimus; Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.valskiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta