hero

Profesinio kapitalo stiprinimas - lyderystė mokymui ir mokymuisi

Profesinio kapitalo stiprinimas - lyderystė mokymui ir mokymuisi

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2023-11-21
P. Širvio g. 1, Rokiškis
Programą sudaro šie moduliai: Pasidalytosios lyderystės ir kolegialaus bendradarbiavimo įtaka mokinių pasiekimams ir pažangai; Tinklaveikla mokinių pasiekimams ir pažangai; Instrukcinė lyderystė - orientacija į mokymą ir mokymąsi; Edukacinis įgalinimas veikti sėkmės garantas mokinių pasiekimams ir pažangai
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.valskiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta