hero

Anglų kalba darbui lygiu B1.1

Anglų kalba darbui lygiu B1.1

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2023-11-27
Dainų g. 45, Šiauliai
Kalbinių įgūdžių tobulinimas suteikia ne tik karjeros galimybes, nesudėtingą informacijos pasaulio mastu prieinamumą, verslo plėtrą, lemia kvalifikacijos kėlimą, bet kartu leidžia ir savarankiškai vystyti komunikaciją su pasauliu, užmegzti naudingų pažinčių, prisijungti prie pasaulinės bendruomenes. Bus naudojami klasikiniai mokymo metodai: paskaitos iliustravimas audiovizualiniais ištekliais, pasakojimas, probleminis pokalbis. Tiriamieji metodai (informacijos paieška, analizė, interpretacija, kritinis vertinimas, pranešimo rengimas ir pristatymas); Aktyvaus mokymosi metodai: (darbas poromis ar grupėje, minčių lietus, minčių žemėlapiai, interaktyvus mokymasis, vaidmenų žaidimas, situacijų modeliavimas, grupės diskusija, problemų sprendimas, projektai) Individualus užduočių atlikimas, individualus pasiruošimas kontroliniams darbams. Kurso metu yra visapusiškai lavinami klausytojų kalbėjimo, klausymo, skaitymo bei rašymo anglų kalba įgūdžiai. Mokoma suprasti sudėtingų tekstų abstrakčiomis bei konkrečiomis temomis. Lavinamas kalbos sklandumas ir laisvumas. Tobulinami profesiniai komunikaciniai rašymo įgūdžiai, įskaitant projektinių paraiškų parengimą, ataskaitų ir laiškų rašymą. Lavinamas specifinių terminų, reikalingu projektinių paraiškų rengimui, vartojimas dalykiniame kontekste. Laukiami rezultatai: 1. Patobulins kalbinę kompetenciją: leksikos, fonetikos ir gramatikos žinias bei gebėjimus; 2. Patobulins sociolingvistinę kompetenciją: mandagumo taisykles, žinias apie kartų, lyčių, klasių ir socialinių grupių santykių normas, esminius bendruomenės funkcionavimo ritualus; 3. Praplės žinias apie kitų šalių ir regionų socialinių gupių bendrąsias vertybes ir įsitikinimus, kaip antai: religinius tikėjimus, tabu, priimtą istorijos supratimą, ekonomines bei politines kitų šalių ypatybes; 4. Patobulins pragmatinę kompetenciją: atpažins tekstų tipus bei formas, ironiją ir parodijas; 5. Gebės pritaikyti anglų kalbos žinias darbe bendraujant žodžiu bei raštu; 6. Gebės naudotis žodynu ar lengvai orientuotis informacijos centre, naudotis garso ir vaizdo priemonėmis ar kompiuteriu (pavyzdžiui, internetu) mokymosi tikslams.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta