hero

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: kas aktualu šiandien?

Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: kas aktualu šiandien?

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-11-28
Vytauto pr. 44, Kaunas
Ši programa parengta atsižvelgiant mokyklų veiklos kokybės užtikrinimo aktualijas ir galiojančių teisės aktų nuostatas. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų vadovams (ypač pradedantiems, turintiems mažesnę vadybinę patirtį), pavaduotojams, skyrių vedėjams, veiklos kokybės įsivertinimo grupių koordinatoriams ir/ ar nariams – visiems, kas domisi švietimo kokybe, kas inicijuoja ar organizuoja bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, siekia tai daryti sklandžiai ir prasmingai, nori tobulinti duomenų rinkimo ir analizės įgūdžius, įsivertinimo rezultatus tinkamai interpretuoti ir panaudoti tobulinant mokyklos veiklą. Programos tikslas – stiprinti ir plėtoti bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių veiklos kokybės įsivertinimo kompetencijas. Kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas: kas aktualu šiandien?“ trukmė – 40 val. Programos moduliai: „Kokybės kultūros mokykloje samprata, kūrimas ir užtikrinimas. Įsivertinimo organizavimas“, „Duomenų rinkimo būdų ir šaltinių pasirinkimas“, „Duomenų rinkimo instrumentų pritaikymas mokyklos reikmėms“, Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas mokyklos veiklai tobulinti“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvita.velickaite@kaunosic.lt
Renginio vieta