hero

Geografinis tyrimas ir aktyvios ugdymo veiklos, įgyvendinant dalyko atnaujintą programą

Geografinis tyrimas ir aktyvios ugdymo veiklos, įgyvendinant dalyko atnaujintą programą

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2023-12-05
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Programos paskirtis – atliepiant atnaujintų bendrųjų programų principines nuostatas, geografijos mokytojams sudaryti sąlygas tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei praktiškai išbandyti tyrinėjimais grįsto ugdymo ir kitas aktyvias ugdymo veiklas bei strategijas, įskaitant ir GIS technologiją. Įgalinti geografijos mokytojus aktyvias mokymosi strategijas taikyti ugdymo procese. Mokymų metu dalyviai praktiškai išbandys aktualias ir inovatyvias mokymo strategijas visuomeninių mokslų ugdymui (tyrinėjimais grįstas mokymasis, tyrimo gebėjimų ugdymo metodika, skaitmeninio istorijų pasakojimo taikymas ugdymo procese). Programos reikalingumą apsprendžia tendencijos, kad mokytojai išsako pageidavimus stiprinti su dalyko turiniu siejamas kompetencijas ir įgyti daugiau žinių bei gebėjimų apie įvairias geografijos, mokymo strategijas. Tarptautinės geografų sąjungos Geografijos edukacinės komisijos Chartijoje (International Charter on Geographical Education, 2016) teigiama, kad geografija „..yra gyvybiškai svarbus XXI a. pasaulio piliečių žinių šaltinis, suteikiantis mums galimybių ieškoti atsakymų į klausimą – kaip galime šiuolaikiniame tarpusavio ryšiais susaistytame pasaulyje gyventi tvariai?“ Tai įgalina jaunus žmones gyventi harmonijoje su aplinka, gyvuoju pasauliu, visuomene. Mokymosi metu įgytos žinios padeda giliai suvokti žmonijos patiriamų iššūkių, susijusių su klimato kaita, energijos vartojimu, aprūpinimu maistu, pertekliniu gamtinių išteklių naudojimu, urbanizacija. Geografijos mokymasis, paremtas tyrinėjimais, išgyvenimais, padeda mokiniams geriau formuluoti klausimus, vystyti intelektą ir veiksmingiau reaguoti į gyvenimo keliamus iššūkius. „Taip jie įgyja ne vien pagrindinių XXI a. žmogui reikalingų gebėjimų, bet ir išmoksta naudotis išskirtiniais tiriamaisiais įrankiais – t. y., studijuoti žemėlapius, rinkti duomenis konkrečioje vietoje ir naudotis galingomis skaitmeninės komunikacijos priemonėmis“.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta