hero

Žalingų įpročių prevencija ir pagalbos galimybės

Žalingų įpročių prevencija ir pagalbos galimybės

VšĮ "PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO GRUPĖ"
2023-11-21
K. Petrausko g. 26, Kaunas
Paauglystė – pats sunkiausias ir sudėtingiausias iš visų amžiaus tarpsnių. Šiuo laikotarpiu vyksta anatominiai-fiziologiniai, socialiniai ir intelektualiniai pokyčiai, stipriai pasikeičia gyvenimo ir veiklos samprata bei ir socialinis vaidmuo. Taip pat formuojasi moralinės vertybės, pasikeičia atsakomybės prasmės suvokimas, suaugusieji paaugliui pradeda kelti didesnius bei rimtesnius reikalavimus. Dažniausiai šiame amžiuje paaugliams iškyla daugybė problemų bendraujant su suaugusiaisiais, konfliktai su tėvais. Kartais problemos tokios svarbios, kad, nesugebėdamas su jomis susidoroti, paauglys gali ryžtis ieškoti netinkamų nusiraminimo, saviguodos būdų. Pastaruoju metu drastiškai daugėja atvejų, kai vaikai ima svaigintis priklausomybę sukeliančiomis ir kitomis itin pavojingomis medžiagomis. Tad labai svarbu būti itin atidiems, išmokti atpažinti besisvaiginantį vaiką ir laiku kreiptis pagalbos. Lietuvoje elektroninių cigarečių vartojimas tarp paauglių yra stipriai išaugęs ir yra vienas didžiausių Europoje. Pasaulyje (ir Lietuvoje) didėjant narkotinių medžiagų įvairovei ir prieinamumui, šių medžiagų vartojimo prevencija įgauna vis didesnę reikšmę. Prevencijos tikslas – atitolinti ar sumažinti PAM vartojimą ir valdyti PAM vartojimo riziką ugdant visuomenės narius, įgyvendinant visiems prieinamą, skirtingus poreikius atitinkančią, moksliniais tyrimais grįstą PAM vartojimo prevenciją. Itin svarbu, kad prevencinė veikla būtų pradėta vykdyti ankstyvame žmogaus gyvenimo etape. Ši programa skirta ugdymo įstaigų pedagogams ir specialistams. Ja siekiama plėtoti specialistų profesines ir socialines kompetencijas, kurios lems efektyvų prevencijos įgyvendinimą ugdymo įstaigoje. Bus pristatyti atrankinės ir tikslinės prevencijos metodai, skirti žalingų įpročių keitimui. Šių mokymu metu ugdymo įstaigų specialistai įgis žinių, nuostatų, įgūdžių ir kompetencijų prevencijos vykdymo srityje. Pedagogai ir specialistai gilins žinias, atliks praktines užduotis, kurios padės lengviau spręsti prevencinio darbo metu kylančius sunkumus su paaugliais. Specialistams bus suteiktos teorinės ir praktinės žinios kaip padėti mokiniams suvokti savo priklausomybę, jos dydį, atsiradimo priežastis ir pasekmes, išsikelti pozityvius žalingų įpročių atsisakymo tikslus ir juos pasiekti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gintare@pkg.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861022743
Renginio vieta