hero

Mokinio pasiekimų vertinimas

Mokinio pasiekimų vertinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras"
2023-12-05
Maironio g., Kaunas
Programa skirta mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, siekiant plėtoti mokytojų profesines kompetencijas mokymo(si) pasiekimų vertinime.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Renginio vieta