hero

Kompetencijų ugdymas šokio pamokose įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Kompetencijų ugdymas šokio pamokose įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-12-06
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programoje aptariama mokymo(si) turinys, pasiekimų lygių požymiai ir mokinių pasiekimų vertinimas, praplės patį ugdymosi turinį, leis atrasti naujus ugdymosi metodus, įgyti ir patobulinti praktines žinias. Šokio mokytojams bus pasiūlyta metodų įvairovė, kuri padės ugdyti mokinių kultūrinę, kūrybiškumo, komunikavimo, pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, pilietiškumo ir skaitmeninę kompetencijas, tenkinančią judėjimo poreikį ir sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą. Programa praturtins šokio mokytojų žinias apie pasiekimų sritis: šokio raišką, šokio supratimą ir vertinimą, šokio reiškinių ir kontekstų pažinimą, šokių kompozicijų kūrimą, judesio paieškas per improvizacines užduotis, supažindins su akrobatikos pagrindais, įvairiomis šiuolaikinio šokio improvizacijos technikomis, įvairių epochų pagrindiniais šokiais, stiprins gebėjimus ir įgūdžius šokant ,,Vogue“ technika, sportiniu lankstumu, teisingu judesių atlikimu, kaip viena iš svarbiausių sveikos gyvensenos sąlygų, vaiko kūno paruošimu fiziniam krūviui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Renginio vieta