hero

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių vaikų ugdymo(si) charakteristikos: nuo iššūkio iki sprendimo

Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių vaikų ugdymo(si) charakteristikos: nuo iššūkio iki sprendimo

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
2023-12-18
Vytauto g. 3, Akmenė, Akmenės r. sav.
Ilgą laiką specialiu?ju? ugdymosi poreikiu? (SUP) turintiems vaikams ugdyti buvo taikomas segregacinis (atskyrimo) modelis, apibrėžiantis SUP vaikų ugdymą(si) specializuotose įstaigose. Lietuva, kaip ir kitos Europos s?alys, siekia sistemiškos ir nuoseklios SUP vaikų integracijos. Lietuvos švietimo įstaigos privalo uz?tikrinti SUP vaikų kokybis?ka? ugdyma?(si) tiek ikimokykline?se ugdymo i?staigose, tiek bendrojo lavinimo ugdymo i?staigose ir apsaugoti kiekviena? vaika? nuo atskirties švietimo sistemoje apskritai. SUP turintiems vaikams, ju? z?mogis?kosioms reikme?ms realizuoti būtina papildoma pagalba, o kartu ir išplėtotas ja? uz?tikrinanc?iu? paslaugu? spektras, įgalinantis dirbti su vaikais, galinčiais turėti protinę, fizinę negalią, turėti regos ar klausos sutrikimus, pasižymėti emociniu ir elgesio kitoniškumu, išsiskirti ypatingais gebėjimais ar talentais. Tikslas – pagilinti būtinąsias žinias apie SUP turinčių vaikų ugdymo(si) iššūkius ir jų sprendimo galimybes. Programos dalyviai įgys žinių, padėsiančių ne tik atpažinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir individualius gebėjimus, bet ir mokysis parinkti tinkamus darbo būdus ir metodus, plėtos praktinius įgūdžius, kuriuos galės taikyti rengiant individualizuotas programas SUP turintiems mokiniams. Kvalifikacijos tobulinimo programa sudaryta iš 5 modulių, trukmė – 40 val., iš kurių teorinė dalis – 20 val.; praktinė dalis – 13 val.; savarankiškas darbas – 7 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Akmenės r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas santarve@akmene.lt
Renginio vieta