hero

Mokytojų ir mokinių santykiai mokykloje, siekiant emocinio saugumo ir produktyvaus mokymo(si)

Mokytojų ir mokinių santykiai mokykloje, siekiant emocinio saugumo ir produktyvaus mokymo(si)

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-12-08
Kvietinių g. 30, Gargždai
Norint pasiekti tokius tikslus kaip vertybinių orientacijų bei svarbių komunikacinių gebėjimų ugdymas, šiuolaikinė socialinė kompetencija, pedagogas turi mokėti ne tik užmegzti, bet ir palaikyti pozityvų profesinį santykį su moksleiviais, padėti moksleiviams įveikti sunkumus. Pozityvus kontaktas, viena iš būtinų efektyvaus mokymo sąlygų – tai nėra draugavimas su vaiku. Tai – pagarbus, empatiškas, paremtas besąlygiška pozityvia pagarba bendravimas su vaiku kaip visaverte asmenybe, siekiant motyvuoti ir ugdyti moksleivį, siekiant įstatymuose numatytų tikslų. Šiuolaikinėje mokykloje tai tampa ypač aktualu, kai ugdymo įstaigos vis dažniau susiduria su vaikų agresyvaus elgesio problema, daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais. Ugdytojas taip pat turi gebėti išskirti, kas yra būdinga tam tikroms kartoms, ypatingai šiuo laikotarpiu, kai kartų skirtumai vis labiau išryškėja. Jie pasireiškia tokiose temose kaip mokymosi motyvacija, lytiškumo ugdymas. Programą sudaro 5 temos: 1. Profesinis santykis su dabartine mokinių karta: iššūkiai ir galimybės. 2. Socialiniai-emociniai įgūdžiai ir mokykla. 3. Ugdymo įstaigos profesinė komunikacija ir mikroklimato gerinimas. 4. Mokinių motyvacija mokytis: iššūkiai ir sprendimai. 5. Efektyvus klasės valdymas: strategijos ir praktikos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta