hero

Visapusiškos asmenybės ugdymas: lūkesčiai, dabartis, ir ateities perspektyva

Visapusiškos asmenybės ugdymas: lūkesčiai, dabartis, ir ateities perspektyva

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2023-12-12
P. Širvio g., Rokiškis
Mokymų metu bus nagrinėjama sąveikos tarp mokytojo ir mokinio modelis, kuris atsižvelgia į šiuolaikinių mokinių ypatumus, jų kultūros, technologinį supratimą, vertybes ir asmeninį patyrimą. Šis santykis yra grindžiamas pagrindiniais profesiniais principais, tokiais kaip konfidencialumas, objektyvumas, lygybė, bet jis taip pat turi būti lankstus, kad galėtų atitikti šiuolaikinės jaunimo kartos specifiką. Dabartinė mokinių karta, dažnai vadinama „Z karta“ yra augusi technologijų amžiuje, kuris teikia jiems unikalią perspektyvą ir patirtį. Jie yra labiau kosmopolitiški, technologiškai išprusę ir turi daugiau išteklių informacijos paieškai nei bet kuri ankstesnė karta. Be to, šie mokiniai susiduria su naujais iššūkiais, tokiais kaip socialinės medijos spaudimas, informacijos perteklius ir globalios problemos, kurios daro įtaką jų gyvenimams.
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.valskiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta