hero

Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme

Pamokos organizavimas ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas kompetencijomis grįstame ugdyme

Kaišiadorių švietimo ir sporto centras
2023-12-15
Kęstučio g. 22, Kaišiadorys
Programoje bus demonstruojami pavyzdžiai, susiję su mokinių pasiekimų ir pažangos formavimu (formuojamuoju vertinimu): kaip taikyti formuojamąjį vertinimą, kad galima būtų užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.); kaip organizuoti apibendrinamąjį vertinimą atliepiant Bendrųjų programų pasiekimų sritims. Bus dalinamasi pavyzdžiais iš įvairių mokomųjų dalykų.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kaišiadorių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ausra.taparauskiene@kaisiadorysssc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 860061864
Renginio vieta