hero

STEAM eksperimentinės veiklos integravimas į ugdymo procesą

STEAM eksperimentinės veiklos integravimas į ugdymo procesą

Klaipėdos universitetas
2023-12-18
S. Nėries g. 5, 22945, Klaipėda
Programos tikslas - gilinti mokytojų biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų dalykinius gebėjimus bei tobulinti STEAM ugdymo modeliavimo ir organizavimo kompetencijas integruojant gyvybės mokslų elementus skirtingų mokomųjų dalykų pamokose. Dalyviai mokymų metų bus: 1. Pristatytas STEAM ugdymo modelis. 2. Apžvelgti ir pademonstruoti augalų auginimo ypatumai integruojant tokią veiklą ją į gyvybės mokslų pamokas. 3. Supažindinti su dirbtinio intelekto kalbos modeliais ir jų veikimo principais, tobulinant dalyvių informacinių technologijų gebėjimus. 4. Supažindinti su naftos ir vandens tankų ypatumais, tobulinant biologijos pamokos ugdymo kompetencijas. 5. Supažindinti su tarpdisciplininio ir integruoto ugdymo samprata, išsiaiškinti robotikos ir programavimo elementų panaudojimo galimybes fizikos, chemijos, matematikos pamokose siekiant pagerinti dalyvių kompetencijas ugdymo procese.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vilija.trumpickiene@ku.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 846398586
Renginio vieta