hero

Ieškoti tėvynės širdyje

Ieškoti tėvynės širdyje

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-12-19
Vytauto pr. 44, Kaunas
„Pasaulis be tėvynės – tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę, turi išmokti ramiai susikaupti savyje. Tik tuomet sieloje tyliai suskambės: tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima“, – rašė Vydūnas. (Vydūnas, Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, Vilnius: Vaga, 2001) Švietimo įstaigų ir kultūros darbuotojams svarbu nuolat praplėsti, atnaujinti žinias apie gimtosios šalies istoriją, kultūrą, gamtą, Lietuvos regionų žmonių gyvenimą, kad galėtų sukauptomis žiniomis ir patirtimi pasidalinti su jaunąja karta, įkvėpti jiems meilę savo kraštui, paskatinti savo darbais prisidėti prie krašto gerovės kūrimo. Tai 50 val. programa, skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams, neformaliojo švietimo, kultūros darbuotojams. Programa sudaryta iš 6 savarankiškų modulių – seminarų-edukacinių išvykų: „Mokinių pažintinės veiklos organizavimo galimybės Kaišiadorių ir Širvintų rajonuose“ (9 val.); „Atrandame Dzūkijos lobius“ (9 val.); „Sūduvos krašto gamtos ir kultūros pažinimo gilinimas“ (8 val.); „Pažinkime karališkąjį Birštoną“ (6 val.); „Atraskime Žemaitijos grožį“ (10 val.); „Geriau pažinkime Kauną ir jo apylinkes“ (8 val.). Lankydamiesi numatytuose objektuose programos dalyviai susipažins su Lietuvos gamta, kultūra, etnografinių regionų tradicijomis, bendraus su lankomo Lietuvos krašto žmonėmis. Įgytos žinios ir patirtis padės sėkmingai ugdyti jaunimo kultūrinę kompetenciją, pilietiškumo ir patriotizmo vertybes. Programos dalyviai patobulins emocinės-motyvacinės srities kultūrinio identiteto, pilietiškumo ir tarpkultūrinę kompetenciją.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ilona.teresiene@kaunosic.lt
Renginio vieta