hero

Inovatyvus STEAM ugdymas

Inovatyvus STEAM ugdymas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2023-12-21
Pakalnės g. 6a, Šiauliai
Inovatyvus STEAM ugdymas skatina mokinių kūrybiškumą, problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą taikyti žinias ir įgūdžius realiame pasaulyje. Šis ugdymo modelis grindžiamas STEAM dalykų integracija, kuri leidžia mokiniams pamatyti, kaip šie dalykai yra susiję tarpusavyje ir su realiuoju pasauliu. Inovatyvaus STEAM ugdymo strategijos apima realaus pasaulio problemų sprendimą: mokiniams suteikiama galimybė spręsti realaus pasaulio problemas, naudojant STEAM žinias ir įgūdžius. Tai gali būti projektai, susiję su aplinkosauga, technologijų kūrimu ar socialiniais klausimais. Mokiniai skatinami eksperimentuoti ir kurti naujas idėjas. Tai pasiekiama naudojant įvairius kūrybinius mokymo(si) metodus, tokius kaip problemų sprendimas, projektai, tyrimai ir gamtos mokslų eksperimentai. STEAM dalykai integruojami taip, kad mokiniai galėtų pamatyti, kaip jie yra susiję tarpusavyje. STEAM ugdymas yra perspektyvus būdas parengti mokinius XXI amžiaus iššūkiams. Šis ugdymo modelis gali padėti mokiniams ugdyti būtinus gebėjimus, kad jie galėtų sėkmingai mokytis ir dirbti ateityje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas jolanta.lembertiene@siauliai.lt
Renginio vieta