hero

Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas procesų kaitoje

Pedagogo motyvacijos ir produktyvumo stiprinimas procesų kaitoje

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-21
Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav.
Dideli pokyčiai švietimo sistemoje būtinybė greitai veikti ir priimti naujus sprendimus, nežinomybė ir nuolatiniai pokyčiai, kurių negalima prognozuoti. Svarbu ugdyti darbuotojų įgūdžius, jog svarbu skirti dėmesio sau iki pasirūpinimo kitais, skatinti pozityvų elgesį, ugdant tarpusavio bendradarbiavimą ir bendravimą. Įgijus reikiamų žinių apie psichologinį atsparumą atsiras labai didelė galimybė kaupti tam tikrą stiprybės rezervą, kuris padės augti, tobulėti ir tvarkytis su sunkumais bei jų sukeltomis pasekmėmis. Reikalinga sustiprinti motyvaciją, psichologinį atsparumą bei įgyti įrankius, padedančius efektyviai valdyti nuolat besikeičiančią situaciją, didinti produktyvumą ir efektyvų laiko bei resursų panaudojimą Mobingas žmogaus teisių pažeidimas, darantis žalą tiek darbuotojams, tiek įstaigos mikroklimatui, dar viena šių dienų problema. Siekiant užkirsti tam kelią, darbe reikalinga pasirūpinti mikroklimato gerinimu, gera komunikacija, komandos formavimu, sveiku įstaigos mikroklimatu. Siekiant plėtoti bendruomenės narių švietimą, stiprinant organizacinę kultūrą darbuotojai kviečimi mokytis, tobulinti savo bendrąsias kompetencijas. Mokymų metu dalyviai įtraukiami į praktines užduotis, kurios formuoja ir stiprina bendradarbiavimo įgūdžius, leidžia geriau suprasti vienas kitą, suteikia pasitikėjimo kuriant kasdienius santykius įstaigoje. Organizuojamos kūrybinės dirbtuvės įstaigos pedagogams ir darbuotojams, dalinama informacinė medžiaga, teikiamos rekomendacijos psichologinio atsparumo stiprinimui. Programos veiklų metu įgytos kompetencijos padeda sustiprinti pedagogo psichinę sveikatą, efektyviau ir greičiau reaguoti į pokyčius bei efektyviai dirbti net ir esant nestabiliai situacijai švietimo sistemoje. Svarbu sustiprinti kolegų, pavaldinių ir mokinių motyvaciją dirbti bei mokytis, suderinti naudą su malonia darbo ir mokymosi aplinka, sukurti tinkamą psichologinį mikroklimatą organizacijoje ir klasėse. Tikimasi, kad įgytos kompetencijos leis pedagogams efektyviau planuoti laiką ir darbus, padidinti savo produktyvumą, sukurti efektyvias asmenines laiko planavimo sistemas bei sumažinti stresą, patiriamą dėl didelio darbo krūvio ir chaoso Programos trukmė 40 val. (16 val. – teorija, 16 val. – praktika, 8 val. – savarankiškas darbas). Programą sudaro II moduliai: 1 modulis: Kaip sumažinti negatyvų pokyčių poveikį ir išsilaisvinti nuo neigiamų emocijų bei įsitikinimų? Šiame modulyje aptariama kaip efektyviai dirbti net ir esant nestabiliai situacijai švietimo sistemoje. 2 modulis: Motyvacija: kaip įkvėpti save ir kitus darbui pokyčių sąlygomis. Modulio metu susipažįstama veiksniais lemiančiais stresą ir perdegimą, streso valdymas, emocinė kultūra.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šilutės r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas irina.budvytiene@sptsilute.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844142439
Renginio vieta