hero

STEAM ugdymas švietimo įstaigoje

STEAM ugdymas švietimo įstaigoje

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-12-27
Birutės g. 46, Trakai
Švietimo bendruomenėje akcentuojamos sąvokos: STEM ir STEAM ugdymas, STEAM mokyklos, STEAM neformalus vaikų švietimas. Šalies strateginiuose dokumentuose siekiama skatinti inovacijų kultūrą. Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetai apima kūrybingą asmenybės ugdymą, Bendrojo ugdymo aplinkos atnaujinimą, STEAM gebėjimų ugdymą, kompetencijų integraciją ir mokinio pasiekimų vertinimo sistemų kūrimą. Tačiau švietimo bendruomenei dar trūksta aiškaus ir vieningo požiūrio į tai, kas yra tas STEAM. Šiuo metu svarbu keisti mokytojų požiūrį – įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas ugdyti mokinių kompetencijas taikant integralius ir tarpdisciplininius mokymo metodus. STEAM ugdymas yra svarbus siekiant šio tikslo, nes jis skatina integralų ir tarpdisciplininį požiūrį į mokymą, leidžiant mokiniams kurti žinias ir taikyti jas gamtos moksluose, matematikoje, technologijose, menuose ir inžinerijoje, realiame pasaulyje, akcentuojant problemų sprendimą ir kūrybiškumą, įgyjant gyvenimui aktualių gebėjimų ir kompetencijų. STEAM ugdymo programos taip pat stiprina mokytojų profesines ir skaitmenines kompetencijas bei prisideda prie inovacijų kultūros formavimo švietimo įstaigoje ir sistemoje. Kompetencijų tobulinimo programoje „STEAM, kas tai“ skiriamas tolygus dėmesys teorijai, praktikai ir savarankiškam darbui, naudojant šiuolaikines technologijas. Dalyviai tobulins profesines, bendrakultūrines ir bendrąsias kompetencijas, planuos į kompetencijų ugdymą orientuotas STEAM veiklas, interaktyvius STEAM mokymo(si) objektus ir dalydamiesi savo gerąja praktika. Taip pat bus stiprinama pedagogų skaitmeninė kompetencija. Įgyvendinant programą siekiama įgalinti mokytojus aktyviau skatinti mokinių domėjimąsi STEAM dalykais ir gebėjimą spręsti realias problemas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta