hero

Tarptautinio lygmens viešbučių klasifikavimas ir turkiškos virtuvės tendencijos

Tarptautinio lygmens viešbučių klasifikavimas ir turkiškos virtuvės tendencijos

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-11
Vytauto g. 32, Biržai
Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ įtvirtintas tikslas „Sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą“. Suaugusiųjų mokymasis laikomas vienu iš esminių mokymosi visą gyvenimą tęstinumo elementų, apimančių tiek bendrojo, tiek profesinio formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos veiklą. Bus susipažinta su tarptautinių viešbučių klasifikacija, teikiamomis pagrindinėmis ir papildomomis paslaugomis. Diskutuos ir palygins Lietuvos ir Turkijos viešbučių klasifikacijos skirtumus, teikiamų paslaugų aktualumu, atkreips dėmesį į viešbučio darbuotojams keliamus reikalavimus. Veiklos skirtos tobulinti virėjo, konditerio, duonos ir pyrago gaminių kepėjo ir kambarių tvarkytojo profesijos mokytojų ir verslo atstovų praktinius įgūdžius, reikalingus mokant mokinius kulinarijos meno, paslaugų teikimo sferose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta