hero

Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-18
Vytauto g. 32, Biržai
LR ŠMMS ministras 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1942 patvirtino pedagoginių darbuotojų 2023-2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis. Viena iš jų yra pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas, kuri apima galimybę integruoti pilietiškumo ir nacionalinio saugumo pagrindus, medijų raštingumą, kritinio mąstymo ugdymą įvairių dalykų ugdymo(si) procese ir mokyklos bendruomenės veikloje. Pilietinio ugdymo kompetencijos pagilina supratimą apie pagrindines demokratijos vertybes ir jų puoselėjimą, valdžios ir piliečių tarpusavio bendradarbiavimą, skatinant patriotiškumą,užtikrinant demokratiją ir nacionalinį saugumą. Pilietiškumo ugdymas yra horizontalus, todėl turi būti vykdomas įvairiomis formomis, integruojant pilietiškumą į kitus mokomuosius dalykus. Pagrindinis tikslas yra pilietiškumo ugdymą padaryti natūraliu dalyku, kurio mokomasi ne tik pamokose, bet ir po jų. Mokytojams turi būti svarbi visapusiška mokinio asmenybės branda ir ūgtis, vadinasi, dėmesys turi būti skiriamas ir toms žinios bei kompetencijoms, kurios pažymiu nėra vertinamos, bet reikalingos mokiniams, jei norime, kad ateityje jie būtų pilietiški, humaniškas vertybes puoselėjantys visuomenės nariai ir sėkmingai planuotų savo asmeninį bei profesinį gyvenimą. Vienas esminių sėkmingo pilietinio ugdymo veiksnių yra kūrybingi, įkvepiantys mokinius ir kolegas bendrai veiklai, mokytojai. Todėl vienas pagrindinių gero pilietiškumo ugdymo garantų – mokytojų pasiruošimas ir sugebėjimas perteikti žinias. Jie turi būti pilietiškumo pavyzdžiais tiek savo veiksmais, tiek išsakant poziciją įvairiais klausimais. Kiekvienas mokytojas turi priimti iššūkį mokytis ir tobulėti visą gyvenimą. Programos metu mokytojai gilinsis į pilietinio ugdymo kompetenciją, mokysis pilietinės lyderystės, susipažins su ugdymo metodais, skatinančiais mokinius kritiškai mąstyti, interpretuoti, ieškoti sąsajų su kasdieniu gyvenimu ir aktyviai veikti, analizuos praktinės patirties pavyzdžius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta