hero

Šiuolaikiniai kompleksinės pagalbos vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais principai bei jų taikymo ypatumai

Šiuolaikiniai kompleksinės pagalbos vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais principai bei jų taikymo ypatumai

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-08
Vytauto pr. 44, Kaunas
Ugdymo procese dažnai iškyla klausimai, susiję su negalią ir specialius poreikius turinčių vaikų ypatumais. Siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo įstaigų perėjimą prie įtraukiojo ugdymo, svarbu žinoti šiuolaikinius pagalbos specialių poreikių vaikams principus, bendradarbiavimo su tėvais ypatumus, kitų institucijų (sveikatos, socialinės apsaugos) specialistų vaidmenį. Ši programa ypatingą dėmesį skiria vaikams ir jaunuoliams, turintiems psichikos sveikatos problemų bei sutrikimų. Aptariama, kas ir kaip turėtų teikti kompleksinę pagalbą įvairiais psichikos sveikatos sutrikimų atvejais. I modulis „Pagalbos asmenims su specialiaisiais poreikiais būdų ir juos nulemiančių paradigmų evoliucija. Tarptautiniai standartai ir nacionaliniai dokumentai, įtvirtinantys šiuolaikinius pagalbos principus“. II modulis „Vaikai ir jaunimas su psichosocialine negalia ir kitais psichikos ir elgesio sutrikimais: kaip atpažinti ir padėti?“. III modulis „Šiuolaikinė psichikos sveikatos, jos stiprinimo ir sutrikimų prevencijos samprata. Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų pozicija psichikos sveikatos ir psichikos sutrikimų klausimais“. IV modulis „Raidos, psichikos ir elgesio sutrikimai, dažniausiai pasitaikantys vaikų ir paauglių tarpe ir ugdymo institucijų veikloje“. V modulis „Vaikai ir jaunimas su raidos ir psichikos sveikatos ypatumais bei sutrikimais: pagalbos būdų ir pagalbą teikiančių specialistų įvairovė“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
Renginio vieta