hero

Efektyvi komunikacija ir komandinis sutelktumas siekiant efektyvaus į mokinį orientuotų kompetencijų tobulinimo

Efektyvi komunikacija ir komandinis sutelktumas siekiant efektyvaus į mokinį orientuotų kompetencijų tobulinimo

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2024-02-01
Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai
Atnaujinamas Lietuvos bendrojo lavinimo ugdymo turinys yra paskata neformaliojo švietimo mokytojams keisti požiūrį į ugdymą. Programose akcentuojamas į septynias kompetencijas orientuotas ugdymas: pažinimo, skaitmeninė, socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinė, kultūrinė ir komunikacijos. Atnaujinant ugdymo programų turinį, bendruomenei reikėtų taip pasiruošti pokyčiams, kad sėkmė būtų garantuota. Kaip suburti darniai veikiančią komandą, kaip padėti įsitraukti į šį kaitos etapą pedagogams ir mokiniams, kai šiuolaikinis mokinys nenori girdėti to, ką mokytojai taip stropiai, aiškiai ir profesionaliai nori perteikti, kaip kalbėti su vaiku, paaugliu, suaugusiuoju? Kokią technologiją naudoti, kad pavyktų pasiekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti uždavinius? Programoje numatytos komandos formavimo, asmens tarpsnių psichologijos temos; vaikų integracijos galimybės, nes klasėje ugdomi ir įvairias negalias turintys mokiniai; galimybės pastebėti ir išnaudoti kiekvieno mokinio individualumą, skirtingus gebėjimus, motyvaciją. Labai svarbi ugdymo dalis yra darbas su šiuolaikinėmis technologijomis. Kalbų mokyklai svarbu ne tik sudominti jau mokyklą pasirinkusį mokinį, bet ir pritraukti jį, motyvuoti mokytis gimtosios ir užsienio kalbų. Programos turinys: Komandos formavimo būdai Emocinio klimato darbo vietoje kūrimo strategijos Reklamos taikymas soc. tinkluose. Kaip reklamuotis ir patirti sėkmę. Įtraukusis ugdymas: klasėje hiperaktyvus vaikas Kartų skirtumai ir ugdymo specifika Į mokinį orientuotų kompetencijų tobulinimas
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas aida.butkiene@centras.kedainiai.lm.lt
Renginio vieta