hero

Šiuolaikinė ugdymo praktika, didaktika, inovacijos ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme

Šiuolaikinė ugdymo praktika, didaktika, inovacijos ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme

Kretingos rajono švietimo centras
2024-02-15
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Vaikų ikimokyklinio-priešmokyklinio amžiaus tarpsnis vertinamas kaip savaime vertingas, orientuotas į integruotą ir visuminį ugdymą. Tikslingas profesionalus ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas palengvina vėlesnį mokymąsi, daro teigiamą poveikį mokymosi pasiekimams, tolesnei asmens socialinei ir emocinei raidai, daro teigiamą įtaką gyvenimo gerovei. Šiuolaikinė praktinė ugdomoji vaiko veikla turi būti įdomi ir naudinga vaikui, skatinanti kūrybiškumą ir savarankiškumą, susijusi su realiuoju pasauliu ir padedanti ugdytiniui įgyti praktinių įgūdžių. Šiuolaikinė didaktika ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme apima: išplėtotą ugdymą, inovacijas, partnerystę. Šiuolaikinės inovacijos ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme apima: integruotą mokymąsi, projektinę veiklą, IKT panaudojimą. Šiuolaikinė ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo praktika, didaktika ir inovacijos yra orientuotos į vaiko raidą, jo individualius poreikius ir interesus, skatinanti vaikų kūrybiškumą, vaizduotę, savarankiškumą, problemų sprendimo gebėjimus. Programa padės mokytojams tobulinti savo kompetencijas, kai vaiko kompetencijos ugdomos integraliai visose ugdymosi srityse ir visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą ir dermę. Svarbi ugdymo dalis – vaikų vertybinių nuostatų plėtojimas padedant jiems tapti smalsiems, pasitikintiems savimi, aktyviems, motyvuotiems, drąsiai įgyvendinantiems savo sumanymus, kūrybiškiems, savarankiškiems, atsakingiems. Programos dalyviai - mokytojai, vaikų veiklos koordinatoriai, vaiko ugdymosi situacijų moderatoriai, patarėjai, draugai, stebėtojai, gerai išmanantys tai, ko moko vaikus, gilins ir papildys turimas žinias, kad galėtų tikslingai plėtoti ugdymą kasdienėje vaikų veikloje ir nuolat vertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimus atsižvelgiant į jų raidos ypatumus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta