hero

Mokyklos bendruomenės telkimas ir bendradarbiavimas, kuriant palankią vaikui / mokiniui ugdymo(-si) aplinką“

Mokyklos bendruomenės telkimas ir bendradarbiavimas, kuriant palankią vaikui / mokiniui ugdymo(-si) aplinką“

Telšių švietimo centras
2024-02-19
S. Daukanto g. 35, 87104, Telšiai
Švietimo įstaigos, suprasdamos bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą vaikų ugdymui(si), nuolatos ieško patrauklių šeimos švietimo, tėvų pedagoginės kompetencijos didinimo ir įgalinimo dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese būdų. Ugdymo įstaigos ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo, tėvų įgaliojimų didinimo svarba minima Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme (2019), Lietuvos Švietimo koncepcijoje (1992), Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (38 - 41 str.), Lietuvos švietimo gairėse (2003). Šiuose dokumentuose teigiama, kad šeima turėtų bendradarbiauti su ugdymo įstaigos vadovu, pedagogais, specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą ir kartu spręsti vaiko ugdymo(si) klausimus. Geranoriška šeimos ir pedagogų sąveika – viena pagrindinių sąlygų, nulemiančių vaiko ugdymo(si) sėkmę, todėl šeima ir pedagogai turi tapti partneriais bei konstruktyviai bendradarbiauti aiškindamiesi vaiko galimybes ir gabumus, įtraukdami vaiką į interesus atitinkančią veiklą, ieškodami jo ir jo bendraamžių ryšio (Monkevičienė, 2012). Perspektyviai dirbančioms ugdymo įstaigoms, kuriančioms nuoseklų ir kryptingą bendravimo ir bendradarbiavimo procesą, tenka nelengvas uždavinys – nuolatos ieškoti patrauklių, netradicinių darbo su tėvais formų. Todėl ugdytojams reikia nuolatinio žinių atnaujinimo, galimybių dirbti keliant tam tikrus tikslus, ieškant tam tikrų sąlygų, padedančių užtikrinti ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmę, kuriant palankią vaiko ugdymo(si) aplinką. 50 val. programa „Mokyklos bendruomenės telkimas ir bendradarbiavimas, kuriant palankią vaikui ugdymo(-si) aplinką“ pirmiausia skirta paskatinti mokytojus į vaikų ugdymo(si) procesą pažvelgti kaip į visos bendruomenės atsakomybę bendradarbiauti skatinantį reiškinį. 50 valandų kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 seminarai po 8 val., derinant teorinę ir praktinę dalis, savarankiškas darbas iš išklausytų temų (8 val.) ir refleksija (2 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta