hero

,,Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas, kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“

,,Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas, kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“

Tauragės švietimo centras
2024-02-01
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Siekiant pagerinti ikimokyklinių įstaigų ugdymo turinį, Švietimo ir mokslo ministerija nusprendė parengti metodinės medžiagos rinkinius pedagogams, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms ir STEAM elementams ikimokyklinio ugdymo srityse diegti. Taip pat parengtų ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių paskirtis yra padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) Leidinyje siūlomos inovatyvios vaikų veiklos ir priemonių idėjos, padedančios kryptingai bei veiksmingai siekti Pasiekimų apraše numatytų vaikų pasiekimų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta