hero

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa

Telšių švietimo centras
2024-02-15
S. Daukanto g. 35 - 35, 87104, Telšiai
Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Daugeliui iš mūsų tai gali atrodyti paprasta, tačiau 2015 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė atskleidžia, kad 40 proc. ES gyventojų skaitmeninio raštingumo lygis nepakankamas, o 22 proc. gyventojų nesinaudoja internetu. Kiekvieną dieną pedagogai susiduria su nuolat kintančiais poreikiais. Kad juos patenkintų, jie privalo įgyti įvairesnių ir šių dienų aktualijoms tinkančių kompetencijų. Skaitmeniniai prietaisai naudojami kiekviename žingsnyje, todėl pedagogai privalo mokiniams padėti tapti skaitmeniniu požiūriu raštingiems, dėl to reikia, kad patys pedagogai įgytų reikiamų skaitmeninių kompetencijų. Programa parengta remiantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo", Skaitmeninės kompetencijos metmenimis piliečiams su aštuoniais gebėjimų lygiais ir taikymo pavyzdžiais (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use: https://ec.europa.eu/irc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use), Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenimis (DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators: https://ec.europs.eu/jrc/en/pubilction/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-copetence-educators-digcompedu). Programos tikslas – tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Programos trukmė – 80 val. (24 kontaktinių valandų ir 56 savarankiško mokymosi valandos). Auditorinės valandos gali būti vykdomos Švietimo centro patalpose ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioje institucijoje. Tiesioginis darbas su programos dalyviais, konsultacijos padės besimokantiems pasirengti savarankiškų užduočių atlikimui. Dalyviai bus konsultuojami ir nuotoliniu būdu.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta