hero

„Darbo atmosfera ugdymo įstaigoje“

„Darbo atmosfera ugdymo įstaigoje“

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-02
Vytauto pr. 44, Kaunas
Mokymų metu bus kalbama apie darbo atmosferą, organizacijos klimatą, kuris atspindi tikslų ir objektyvų organizacijos vaizdą, padeda atskleisti problemines sritis, nepasitenkinimo šaltinius, nepageidaujamus reiškinius, o taip pat nustato svarbiausius sėkmingo funkcionavimo veiksnius. Bus diskutuojama apie švietimo organizacijų, kur žmogiškieji ištekliai užima bene svarbiausią vietą ir turi įtakos įstaigos sėkmingumo rodikliams, darbo atmosferą, mikroklimatą ir kt., kas gali padėti išvengti nelojalumo, konfliktų, o taip pat padidinti įstaigos veiklos efektyvumą. Programos tikslas– stiprinti švietimo įstaigos darbuotojų psichinę sveikatą, suteikiant jiems žinių, kaip tą daryti. Programos moduliai: 1. Darbo atmosferos kokybę sąlygojantys veiksniai (teorija 4 val., savarankiškas darbas 2 val.). 2. Pagrindiniai pedagogo darbinio gyvenimo kokybės aspektai (teorija ir praktinės užduotys 6 val., savarankiškas darbas 2 val.). 3. Mobingo darbo aplinkoje atpažinimasa ir prevencija (teorija ir praktinės užduotys 4 val., savarankiškas darbas 2 val.). 4. Emocinio intelekto nauda švietimo sistemoje. Emocinis intelektas – veiksmingas mikroklimato bei ugdymo veiksnys (teorija ir praktinės užduotys 6 val., savarankiškas darbas 2 val.). 5. Pagrindinės priežastys, skatinančios ugdyti pedagogų socialinę emocinį kompetenciją (teorija ir praktinės užduotys 4 val., savarankiškas darbas 2 val.). 6. Asmeninis sėkmės modelis pedagogo profesinėje veikloje (6 val. teorija ir praktinės užduotys).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta