hero

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-02-26
Vytauto pr. 44, Kaunas
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr.15-344) bei „Valstybinės kalbos politikos 2003-2008 metų gairių“ (LR Seimo 2003-06-03 nutarimas Nr. IX-1595 (Žin., 2003, Nr.57-2537)) nuostatos rodo didelį valstybės dėmesį taisyklingos lietuvių kalbos puoselėjimui. Taisyklinga kalba ypač svarbi mokytojo bei mokyklos vadovo darbe, nes jų taisyklinga kalba turėtų būti pavyzdžiu mokiniams ir visiems su jais bendraujantiems. Nuo to, kaip mokytojas ar mokyklos vadovas geba reikšti savo mintis, bendrauti su kolegomis, mokiniais, jų tėvais bei socialiniais partneriais, priklauso, koks bus kiekvieno mokytojo ir visos mokyklos įvaizdis bei ugdymo rezultatai. Programos trukmė: I sesija – 3 dienos, 22 val. (11 teorijos val., 11 praktikos val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
Renginio vieta