hero

Mokyklos vadovo lyderystė: menas paauginti save ir kitus

Mokyklos vadovo lyderystė: menas paauginti save ir kitus

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras
2024-02-07
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Valstybės pažangos strategijoje "Lietuva 2030" numatytas siekis pažadinti visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, susitelkti prie idėjų, kurios padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Šiame kontekste labai svarbi tampa švietimo sistema ir konkrečiai joje veikiančios organizacijos. Strategijoje yra numatyta „Bendrojo lavinimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą“. Nacionaliniame susitarime dėl švietimo (2021-2030) yra teigiama, kad lyderystės kompetencijų nuolatinis tobulinimas yra būtinas siekiant švietimo tikslų. Organizuojant švietimo organizacijos veiklą nepaprasti svarbi tampa švietimo organizacijos vadovo lyderystė. Šiuolaikinis švietimo organizacijų veiklos kontekstas (COVID pandemija, karas Ukrainoje ir kt.) kelia naujus iššūkius vadovo lyderystei. Šioje programoje bus atsakoma į klausimus: Kokie yra pakitusios švietimo aplinkos ypatumai vadovo veikloje? Kaip pakitus švietimo aplinka daro įtaką skirtingų švietimo subjektų elgsenai? Kokie vadovo lyderiavimo būdai yra efektyvūs šioje aplinkoje skirtingiems švietimo subjektams?
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta