hero

Žaismė ir atradimai: tyrinėjimu paremta kūrybinė veikla, kontekstų kūrimas, įtraukaus ugdymo organizavimas

Žaismė ir atradimai: tyrinėjimu paremta kūrybinė veikla, kontekstų kūrimas, įtraukaus ugdymo organizavimas

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras
2024-02-07
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Programa skirta įsavinti kaip dirbti su metodinės medžiagos rinkiniu, skirtu ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“. Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turės galimybę įgyti gebėjimus, kurie yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše. Gebėjimas tinkamai dirbti su šiuo rinkiniu padės pedagogams tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, holistinio ugdymo, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta