hero

Įtraukusis ugdymas kiekvieno vaiko sėkmei

Įtraukusis ugdymas kiekvieno vaiko sėkmei

Tauragės švietimo centras
2024-02-07
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, reikalingas mokytojo įgalinančio vadovavimo mokymuisi, įtraukiojo ugdymo bei aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktikai dėl individualios pažangos, pasiekimų vertinimo ir mokinių įsivertinimo mokinių asmenybės brandai. Tobulinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų bendrąsias bei dalykines kompetencijas, taikant naujus, praktiškai patikrintus pastoliavimo, personalizavimo ir kitus ugdymo metodus bei būdus ypatingų mokinių ugdyme šiuolaikiškoje pamokoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta