hero

Ugdymo turinio formavimas šiuolaikinės mokyklos kontekste

Ugdymo turinio formavimas šiuolaikinės mokyklos kontekste

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
2024-02-19
Nepriklausomybės g., Šilalė
Švietimo pokyčiai — nuolatinis iššūkis mokyklų bendruomenėms. reikalaujantis pastangų, naujų įžvalgų, susitelkimo bei glaudaus bendradarbiavimo tarp visų švietimo sistemos grandžių. Vienas iš svarbiausių pokyčių tikslų - atrasti tinkamiausius kelius į mokinių sėkmingą ugdymą(si). Juos atrasti galima tik kalbantis, bendradarbiaujant, dalinantis gerosiomis patirtimis bei nuolat tobulėjant. Profesinis santykis su dabartine mokinių karta yra sąveikos tarp mokytojo (ar kito švietimo specialisto) ir mokinio modelis, kuris atsižvelgia į šiuolaikinių mokinių ypatumus, jų kultūros, technologinį supratimą, vertybes ir asmeninį patyrimą. Šis santykis yra grindžiamas pagrindiniais profesiniais principais, tokiais kaip konfidencialumas, objektyvumas, lygybė, bet jis taip pat turi būti lankstus, kad galėtų atitikti šiuolaikinės jaunimo kartos specifiką. Dabartinė mokinių karta, dažnai vadinama „Z karta“ yra augusi technologijų amžiuje, kuris teikia jiems unikalią perspektyvą ir patirtį. Jie yra labiau kosmopolitiški, technologiškai išprusę ir turi daugiau išteklių informacijos paieškai nei bet kuri ankstesnė karta. Be to, šie mokiniai susiduria su naujais iššūkiais, tokiais kaip socialinės medijos spaudimas, informacijos perteklius ir globalios problemos, kurios daro įtaką jų gyvenimams. Kadangi mokiniai yra labiau įpratę prie technologijų ir turi skirtingus mokymosi stilius, pedagogai turi būti lankstūs pritaikant mokymo strategijas, atitinkančias šių mokinių poreikius. Dalyvis, baigęs šią programą įgis ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kompetenciją. Programą sudaro 40 akad.val. (28 val. auditorinio darbo ir 12 val. savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šilalės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas pavaduotojas@silsviet.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061931421
Renginio vieta