hero

Efektyvus duomenų apdorojimas skaičiuoklėje

Efektyvus duomenų apdorojimas skaičiuoklėje

Tauragės švietimo centras
2024-02-22
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Šia mokymo programa siekiama patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT mokymosi priemones ugdymo procese ir ugdyti įgūdžius teikti ir organizuoti mokymosi procesą skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, integruojant tiek tradicinio, tiek netradicinio mokymosi metodus. Bus supažindinama su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta