hero

Ikimokyklinio ugdymo turinio modeliavimas taikant informacines ir ryšių technologijas

Ikimokyklinio ugdymo turinio modeliavimas taikant informacines ir ryšių technologijas

Tauragės švietimo centras
2024-02-27
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
Vieni iš svarbiausių XXI a. švietimo tikslų - ugdyti gebėjimą spręsti problemas, kritinį ir kūrybinį mąstymą, mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant. Šiuolaikiniai vaikai informacinėmis ir ryšio technologijomis (toliau –IRT) naudotis pradeda anksčiau negu pieštukais. Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti išmanų pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai rekomenduoja pradėti kuo anksčiau ugdyti vaikų įgūdžius taikant IRT ugdant jų socialinius, komunikacijos įgūdžius ir informatinį mąstymą. Siekiant sėkmingai mokyti problemų sprendimo, algoritmavimo, programavimo pradmenų, o tuo pačiu integruoti įvairių gebėjimų vaikų ugdymą į ugdymosi procesą turėtų būti ypatingas dėmesys skiriamas pedagogų tobulėjimui. Kvalifikacijos tobulinimo kurse besimokantieji susipažįsta su inovacijomis ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų švietime, atsižvelgiant vaikų sveikatą, gerovę ir saugumą, skaitmeninių technologijų taikymu vaikų pasiekimų įrodymų aplankui kaupti ir pasiekimams vertinti, ugdymosi aplinkos kūrimui panaudojant skaitmenines technologijas. Ugdomi studentų gebėjimai tinkamai ir saugiai naudoti IT įvairaus amžiaus bei skirtingų poreikių ir galimybių vaikams iki 7-ių metų ugdyti: parinkti skaitmenines technologijas vaikų algoritmo ir programavimo, atsakingo bendravimo ir bendradarbiavimo, duomenų ir informacijos tvarkymo, technologinėms problemoms spręsti įgūdžių plėtoji
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta