hero

Darbas su spec. poreikių turinčiais vaikais ir ugdymas pagal STEAM filosofiją

Darbas su spec. poreikių turinčiais vaikais ir ugdymas pagal STEAM filosofiją

Tauragės švietimo centras
2024-02-27
Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė
2015 m. LR Švietimo ir mokslo ministerija parengė „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, kuriose nurodoma, kad ikimokyklinio ugdymo auklėtojai pasiūlo vaikams domios veiklos, sukuria tyrinėjimo, iššūkių situacijas (pasiūlo vaikui atlikti tai, ko jis dar nėra išbandęs, jei reikia, pamoko, pataria, padeda, paskatina ieškoti išeities susidūrus su problema, paragina dar patobulinti tai, ką jis padarė). Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje (2014) aiškinama, jog brandinant vaiko asmenybę ir rengiant jį mokytis pagal pradinio ugdymo programą, ugdomajame procese taikomi šie metodai: mokymo ir mokymosi veikiant, patirtinio mokymo ir mokymosi metodai: tyrinėjimai (naudojant visus jutimus –regėjimą, lytėjimą, uoslę ir t. t.), eksperimentavimas, kūrybinės užduotys. Geros mokyklos koncepcija (2015) nurodo:„Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis. Jį apibūdina šie bruožai: įdomus ir auginantis (stebinantis, provokuojantis, kuriantis iššūkius, pakankamai platus, gilus ir optimaliai sudėtingas); atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo klaidas, jas taisyti)“. Taigi šiandieniniam ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dirbančiam pedagogui keliami dideli vaikų ugdymo reikalavimai. Kvalifikacijos tobulinimo programa „STEAM darželyje: įdomios ir smagios veiklos” kaip tik ir siūlo išmokti įvairių, patirtiniu ugdymu grįstų, aktyvinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo būdų ir metodų, kuriuos integruojant į kasdienę ugdomąją veiklą, ugdymasis taps įdomus ir auginantis. Seminaro metu bus galima sužinoti, kodėl taip svarbu į kasdieninį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą įtraukti STEAM dalykus, kokią reikšmę jie turi šiuolaikinio vaiko raidai bei kartu aktyviai veikiant, dalyvaujant, išmokti įtraukiančių, džiuginančių, suteikiančių galimybę mąstyti, kelti hipotezes STEAM veiklų. Kūrybiškumas yra esminis gebėjimas, kurį svarbu ugdyti nuo mažų dienų visiems vaikams. Tai padės užauginti spalvingą, kūrybingą, pastabią ir ryškią asmenybę. Per fotografiją ir vektorinio piešimo meną atsiskleidžia kaip kūrybingos asmenybės ir parodo savo individualumą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Tauragės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas murauskaite.inga@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 865269120
Renginio vieta