hero

Ankstyvojo meninio ugdymo aspektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Ankstyvojo meninio ugdymo aspektai ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Visagino švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-01
Kosmoso g. 12, Visaginas
Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje meninis ugdymas apibūdinamas kaip „viena ugdymo dalių-procesas, kuriuo siekiama plėtoti bendruosius (asmeninius, socialinius ir kitus), meninius (dailės, muzikos, šokio, teatro) ir estetinius asmens gebėjimus, padedančius išreikšti save, bendrauti, įprasminti savo gyvenimą". Programa skirta Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, dirbantiems su vaikais meninio ugdymo srityse (muzika, dailė, teatras, šokis ir kt.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Visagino sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laima.samataviene@visaginospt.lt
Renginio vieta